Categories
Edició actual

35a edició

Apadrina un Doctorand – Roast Battle Vine als Encontres del 3r Ciclei apadrina el teu doctorand preferit! Quan els diners escassegen, cal buscar finançament alternatiu!Amb els sous tal com estan, el futur dels nostres joves investigadors és ben negre. Bàsicament perquè no poden ni pagar el rebut de la llum.És el moment d’engegar una campanya […]